Mitmekülgne meeskondlik seikluskoolitus

Mitmekülgne meeskondlik seikluskoolitus
27.04.2015

Pakume laias valikus meeskonna seikluskoolitusi. Lähtuvalt grupi suurusest või eelarvest suudab meie meeskond kokku panna just Sulle sobiva paketi, mis vastab Sinu vajadustele ja soovidele.

Pakume lõbusaid meeskonna loomise ja selle arendamisega seonduvaid tegevusi nii vabas looduses kui ka tubastes tingimustes.

 • Vabas looduses tehtavad üritused on suurepäraseks viisiks lõõgastuda ja välja tulla päevaks või kaheks kontoriruumidest. Meie poolt korraldatavate ürituste edu võtmeks on positiivse kogemuse jagamine, mis toimib kõigis ettevõtmistes.
 • Mis oleks parim viis saada osa meeldejäävast päevast kui osaleda lõbusal aktiivsetest tegevustest tulvil meeskonnatöö seiklustel meie kaunis Eestimaa looduses?
 • Meeskonnatöö on tihtipeale peamiselt tuntud kui aktiivne tegevus välitingimustes, kuid seda võib täiesti vabalt viia läbi ka sisetingimustes, tuues vaheldust suursündmustele või igapäevastele tegevustele.
 • Me oleme välja töötanud mitmeid siseruumides meeskonnatöö sündmusi, mis säilitavad oma kõige olulisema elemendi – positiivne emotsioon kolleegidega. Samas võib tõhusalt arendada meeskonnatöö oskuseid.

Meeskonnakoolituse sisu ja kestvus koostatakse lähtuvalt Sinu soovidest ja vajadustest. Sinu ürituse raames läbiviidava meeskonnatöö treeningu eesmärk on anda Sinu meeskonnale praktilisi kogemusi meeskonnatööst, mille kaudu osalejad tunnetavad oma tugevusi, andeid ja arengukohti meeskonnaliikmetena.

Koolituse praktilised, lõbusad ülesanded loovad ja toetavad meeskonnasisese sünergia tekkimist ning selle hoidmist. Treeningu põhirõhk on suunatud meeskonnaliikmete koostööoskuste arendamisele ja erinevate meeskonnatööd edendavate tegurite arendamisele. Lisaks õpitule annab treening taotluslikult osalejaile meeldiva positiivse emotsiooni, millel on selge väljund ka hilisemas igapäevatöös organisatsioonisisese positiivsema mikrokliima tekkimisel.

Meeskonnatöö koolituse eripära:

 • meeskonnaga on alati kaasas vähemalt üks koolitaja, kes annab ülesandeid, jälgib ja kontrollib grupis toimuvat, tekitab situatsioone uute emotsionaalsete kogemuste saamiseks;
 • ülesanded eeldavad meeskonnasisest koostööd ja kommunikatsiooni – individuaalselt on neid võimatu lahendada. Ülesannete koostamisel on seatud eesmärgiks, et treenitakse suhtlemisoskuseid  (sealhulgas eneseväljendus ja ühtne arusaam), planeerimisoskust, inimeste juhtimist/mõjustamist, loovust, rollide jaotust ning soodustatakse meeskonnaliikmete vahelise usalduse tekkimist jpm.
 • ülesanded on kõigile jõukohased.

Meeskonnatöö koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab jälgida, analüüsida enda rolli ning käitumist meeskonnajuhi ja -liikmena, teha sellest järeldusi;
 • teadvustab isiklike teadmiste ning oskuste rakendamise vajalikkust meeskonnatöö protsessis;
 • on viibinud informaalses suhtlemiskeskkonnas, mis võimaldab meeskonnakaaslastega personaalsemaid kontakte luua, parendades seeläbi edasist suhtlemise kvaliteeti ja sagedust;
 • on meeskonnaliikmena kogenud emotsionaalset „meie“-tunnet, mis tõstab meeskonna aktiivsust ning aitab kaasa meeskonna ühtsustunde ja usalduse tekkimisele.

Mõni näide milliseid väljakutseid võib ette tulla:

Miiniväli –. Miinivälja puhul on tegemist populaarse ja huvitavat mänguga, kuhu on kaasatud palju kommunikatsiooni ja usaldust. Ülesanne on väga paindlik ja töötab alati  erinevate grupi tüüpides ja suurustes ning seda saab kohandada noortele, täiskasvanutele, ettevõtetele jne. Mängu saab teha nii sees kitsastes tingimustes kui ka välitingimustes. Mäng paneb proovile osalejate koostööoskused, planeerimise, otsuste langetamise, ühise arusaama ja usalduse.

Mängu väljakutseks on iga pimeda juhendamine miinivälja ühelt küljelt teisele, vältides “maamiine” juhindudes oma meeskonnakaaslaste verbaalsetest instruktsioonidest. Pooled osalejad etendavad pimedaid ja tummasid (nende silmad on kinni seotud ja nad on kaotanud kõnevõime). Teine pool mängijatest on nägijad ja rääkijad, kelle ülesandeks on juhendada pimedad üle miinivälja ilma pimedaid puutumata ja väljale sisenemata.

Toksilised jäätmed – See on populaarne mäng, mis alati pakub rikkalikku meeskonnatöö väljakutset hõlmates ühtemoodi mõtlemist, kujutlusvõimet, tegevust, fantaasiat, riski ja atraktiivset lahendust.

Mängu väljakutse meeskonnale on küsimus, kuidas liigutada kiirgustsoonist mürgised jäätmed “neutraliseerimise” konteinerisse, kasutades minimaalselt seadmeid ja hoidudes ohutus kauguses transporditavatest mürgistest kemikaalidest. Kiirgustsooni sattujad „hospitaliseeritakse“ ja iga maha loksutatud piisk toob endaga kaasa hävingu. Meeskonna ülesandeks on päästa maailm ja tagada oma meeskonnaliikmete turvalisus.

Vägikaika vedu, kelle sõna jääb peale? – Lõbus mäng, mis esitab emotsionaalse väljakutse. Klassikalisest köieveost inspireerituna kaasab vägikaika vedu kõik meeskonnad korraga, pannes nad omavahel konkureerima.

Meeskonna ülesandeks on jääda endas kindlaks ja võita meeskondade vaheline sõnasõda surudes enda soovid läbi. Kuidas siis saada ringi keskel asuv sõlm üle enda meeskonna finišijoone? Toores jõud siin ei aita – vaja läheb meeskondlikku kavalust. Võidab see kelle taktika on parim.

Võtkem koos ette üks põnev seiklus, leidmaks üles pärlid, mis puuduvad suursugusest aardest!

kaire.ee © All rights reserved