Miks coachingut kasutada ja mida see Sulle annab ???

Miks coachingut kasutada ja mida see Sulle annab ???Lahenduskeskse coachingu väärtus
23.05.2015

Coachingu väärtus

Harvad Business Review viis läbi uuringu 140 maailma juhtiva coachi´ga, selgitamaks välja, milles seisneb coachingu väärtus. Kümme aastat tagasi kaasati coach ettevõtetesse eelkõige sellepärast, et tegeleda mürgiste emotsioonide ja käitumistega töötajate ning juhtkonna seas. Tänapäeval seisneb coaching valdavalt võimete arendamises, eesmärgiga tõsta efektiivsust, teostuvõimet jne.

Professionaalsete coachide käest küsit: “ Mis on eduka coaching eelduseks?" Kõige tähtamate eduteguritena toodi välja järgmised 6 komponenti:

 • Soov õppida ja areneda;
 • Usaldus osapoolte vahel;
 • Pühendumus;
 • Järjepidevus;
 • Järjekindlus;
 • Konfidentsiaalsus.

Coachingu valdkond on viimastel aastakümnetel jõudsalt edasi arenenud. Inimeste teadlikkus coachingust ja selle kasulikkusest on tõusmas. Ometi on coachingu puhul tegemist valdkonnaga, mille tähendus, olemus ja väärtus vajavad jätkuvalt selgitamist. Coachingu väärtuse väljaselgitamisel selgitas uuring, et coaching:

 • Aitab mõista, kuidas tegutseda;
 • Soodustab õppimist ja enesearengut;
 • Tõstab teadlikkust;
 • Aitab luau selgust ja langetada otsuseid;
 • Lahendada keerulisi olukordi;
 • Suurendada motivatsiooni, pühendumust;
 • Arendanda kvantitatiivseid võimeid;
 • Parandada suhtlemisoskuseid;
 • Loob turvalise keskkonna muutusteks;
 • Tõstab individuaalselt, meeskondlikku ja tööalast tulemuslikkust ja efektiivsust;
 • Leida tasakaalu  isikliku ja tööelu vahel;
 • Suurendada enesekindlust.

Coaching on hea, lihtne, kiire ja turvaline viis, mis aitab Sul areneda parimaks versiooniks iseendast.

Lahenduskeskne coaching on sõltuvust tekitav positiivne muutus!

 

Inspired by Harvard Business Review

kaire.ee © All rights reserved