Kuidas muuta meeskond ettevõtte lipulaevaks?

Kuidas muuta meeskond ettevõtte lipulaevaks?
23.04.2015

Mõnda aega tagasi jõudis minuni Patrick Lencioni raamat „ Viis põhjust, miks meeskonnad ei toimi“. Läbi lihtsa, kuid samas põneva loo, toob autor lugejateni meeskondade juhtimise võlu ja väljakutsed ning meeskonnatöö kui edasiviiva jõu vajalikkuse.

Olles ise pidevalt seotud erinevate meeskondadega, oli see raamat minu jaoks ühest küljest  hea äratundmisrõõm, kuid samas ka inspireeriv ning mõtlema panev. Kas ja kuivõrd me tegelikult rakendame oma igapäevastes tegevustes seda maailmakuulsat lauset: Üks kõigi ja kõik ühe eest“? Üksinda ei saa edasi liikuda, edu saavutamisest rääkimata. Kuidas panna oma meeskonna liikmed ühes suunas sõudma nii, et me võime edukalt juhtida mis tahes ettevõtmisi seljatades probleemideta kõik ette tulevad väljakutsed.

Patrick Lencioni toob oma raamatus välja meeskonnatöö püramiidi, mille abil arendada välja ühtne ja tõhusalt toimiv meeskond.

 1. USALDUS – mis seisneb oskuses olla haavatav (sh. isiklikud nõrkused, puudujäägid mõnes oskuses, inimestevahelised suhtlemisvead, eksimused, abipalved), avatus vigade ja puuduste väljendamisel, vastastikune kindlustunne. Meeskonnad, kus puudub usaldus, kulutavad tohutul hulgal aega ja energiat, et juhtida rühmasisest käitumist ja koostööd! 

SEOS: Alles usalduse rajamisega muutuvad meeskonnasisesed konfliktid võimalikuks, sest rühma liikmed ei kõhkle enam kirglikes ja mõnikord emotsionaalsetes vaidlustes osalemast, teades, et neid ei karistata, kui nad ütlevad midagi sellist, mida võiks muudel juhtudel tõlgendada destruktiivse arvamusena.

2. KONSTRUKTIIVSUS – mille rõhuasetus seisneb kirglikes vaidlustes ideede üle, kus välditakse isikukeskseid rünnakuid ja õelaid kommentaare. Siin on oluline kõigi kaasamine ja osaliste arvamuse esile toomine. Kui kõik meeskonna liikmed oluliste teemade üle avameelselt arvamust ei avalda ega too erimeelsusi pinnale, kanaliseeritakse need sageli isiklikes rünnakuteks, mis on kaugelt inetumad ja kahjulikumad kui mis tahes tuline vaidlus konkreetsel teemal. Eluterve vaidlus on tõhus ajasäästja 

SEOS: Lastes end kaasa haarata produktiivsesse konflikti ning kaaludes kaaslaste arvamusi ja seisukohti, võib meeskond täie kindlusega pühenduda vastuvõetud otsusele, teades, et see on välja kujunenud kõigi osaliste arvamusel.

3. PÜHENDUMINE – on kahe elemendi, selguse ja nõusoleku summa. Ainult siis, kui kõik inimesed on oma arvamuste ja vaatenurkadega esile tulnud, saab meeskond otsuse vastu võtta täie enesekindlusega, teades, et see põhineb kõigi liikmete kollektiivsel tarkusel. Selleks, et tagada meeskonna liikmete pühendumus, tuleb astuda kindlaid samme selguse saamiseks. 

SEOS: Selleks, et meeskonna liikmed saaksid üksteist käitumise ja tegutsemise eest vastutusele võtta, peab neil olema selge ettekujutus, mida neilt oodatakse

4. ÜHTSUSTUNNE – selgepiirilised plaanid ja seostatus tegevusega. Meeskonnatöö kontekstis viitab kohustamine rühma liikmete valmisolekule oma kolleege meeskonda kahjustada võiva käitumise või tegutsemise eest vastutusele võtta. Hästi toimiva meeskonna liikmed täiustavad oma suhteid, pannes üksteisele kohustusi ja näidates sellega, et nad austavad kolleegi ning neil on tema saavutuste suhtes kõrged ootused. 

SEOS: Kui meeskonna liikmed ei kohusta oma kaastöötajaid piisavalt, pööravad nood oma tähelepanu suure tõenäosusega isiklikele vajadustele ning enda või oma osakonna edusammusdele. Kohustamise puudumine lubab meeskonna liikmetel oma tähelepanu kollektiivsetelt tulemustelt muudele valdkondadele viia.

5. SIHIKINDLUS ja TUNNUSTAMINE – tunnustuse saamine, eneseareng, karjääri edendamine, ühiste eesmärkide poole püüdlemine. Järjepidev eesmärkidele keskendumine ja selgelt defineeritud tulemused on vajalikud igas meeskonnas. Tunnustamine on üks olulisemaid osasid meeskonnaliikmete motiveerimisel.

 Mõned mõtted, mis raamatut lugedes tekkisid:

Vaatamata olukorrale – järjekindlus, distsipliin ja visadus viivad sihile!
Oluline on olla teadlik oma oskustest, tugevustest ja nõrkustest
Hästitoimivas meeskonnas ei ole inimesed üksteise suhtes ükskõiksed ja tõrjuvad
Väitlused (konfliktid) on oluliseks edasiviivaks jõuks
Oskus üksteist ära kuulata – teadmine et minu ideele on reageeritud ja sellega on arvestatud
Üksteise tunnustamine ja tänamine igapäevastes tegemistes
Kollektiivsed tulemused on sama olulised kui individuaalsed tulemused
Tulemustele keskenduv tegutsemine
Eesmärgid peavad olema selged ja kõigile üheselt mõistetavad
Tulemuste ja tegevuste regulaarne hindamine – pidev parendamine
Pühendumus tööle ja meeskonnale
Otsuste langetamine
Kohustamine – üksteisele ülesannete ja vastutuse jagamine


Inspireerituna Patrick Lencioni raamatust ning sealt leitud võimsatest tõeteradest olen kokku pannud meeskonnatöö koolituse, mis keskendub  eelpool kirjeldatud viiele eduka meeskonnatöö sammu arendamisele.

kaire.ee © All rights reserved